Nakładem dominikańskiej oficyny ukazała się książka „Przed krzewem gorejącym. O czytaniu Słowa Bożego” amerykańskiej benedyktynki Mary Margaret Funk.

Siostra Funk od wielu lat praktykuje lectio divina – tradycyjną formę modlitwy opartą na pogłębionej lekturze tekstów biblijnych. W najnowszej książce wykorzystuje Księgę Jonasza, by na jej przykładzie pokazać, jak lektura Pisma Świętego może stać się spotkaniem z Bogiem.

„Siostra Mary Margaret niezwykle umiejętnie pokazuje, w jaki sposób »lectio« jest powiązane z życiem duchowym, jak uczą starożytni autorzy, zwłaszcza Jan Kasjan” – pisze we wstępie do książki o. Laurence O’Keefe ze zgromadzenia Sług Najświętszej Maryi Panny (serwici).

Mary Margaret Funk mieszka w klasztorze Matki Bożej Łaskawej w Beech Grove w stanie Indiana, którego była przeoryszą. Kieruje też Szkołą Lectio Divina. Jest orędowniczką dialogu międzyreligijnego. W 1993 roku przemawiała w Parlamencie Religii Świata. W latach 1994–2004 była dyrektorem wykonawczym Monastic Interreligious Dialogue Board.

Przejdź do strony Wydawnictwa „W drodze”

mokcup_ksiazka