Siostra Cecylia Danuta Lech miała 68 lata, z których 44 przeżyła w Zakonie. Zmarła 16 kwietnia.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 22 kwietnia w Świętej Annie. O godzinie 12 odprawiona zostanie w intencji Zmarłej msza święta w kościele pw. św. Anny. Po mszy odbędzie się pogrzeb na cmentarzu w Zielonej Dąbrowie.

Siostra Cecylia Danuta Lech urodziła się w 23 grudnia 1945 roku. Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpiła w wieku 24 lat. Śluby wieczyste złożyła w 1975 roku.

Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego założył w 1206 roku św. Dominik Guzman – 10 lat przed powstaniem męskiej gałęzi Zakonu. W Polsce mają trzy klasztory: w Krakowie, Świętej Annie i Radoniach pod Warszawą.