W Zakonie Kaznodziejskim przeżył prawie 60 lat. Ostatnio był asystentem fraterni świeckich dominikanów przy krakowskim klasztorze.

W latach 60. i 70. pracował jako duszpasterz akademicki w Krakowie i Poznaniu. Był także katechetą w Jarosławiu i przez 13 lat proboszczem w Hermanicach oraz kapelanem mniszek w Świętej Annie i duszpasterzem we Wrocławiu. Ostatnio mieszkał w krakowskim klasztorze. Współbracia i wierni zapamiętali go jako bardzo dobrego kaznodzieję.

O. Bogumił Jasiński urodził się 9 sierpnia 1939 roku w Pomorcach koło Jazłowca (obecnie Ukraina). Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w 1955 roku. W roku 1961 złożył śluby wieczyste, a trzy lata później przyjął święcenia kapłańskie.

Zmarł 8 kwietnia w szpitalu w Krakowie.

 

fot. flickr.com/-5m