Z okazji święta św. Katarzyny Sieneńskiej bracia dominikanie pozdrawiają wszystkich świeckich dominikanów!

Św. Katarzyna, jedna z najsłynniejszych tercjarek dominikańskich, jest przykładem więzi i współpracy, jakie zawsze łączyły braci i siostry św. Dominika. Ta prosta i niepiśmienna kobieta wpływała na losy świata i Kościoła w czasach, w których żyła, a bracia dominikanie nie tylko podziwiali ją, ale także służyli jej pomocą. Jej spowiednikiem został bł. Rajmund z Kapui, stając się jednocześnie jej sekretarzem i doradcą, a potem obejmując urząd generała Zakonu.

W dniu Waszej Patronki pozdrawiamy wszystkich świeckich dominikanów i dominikanki – i zapewniamy o naszej modlitwie!

 

bracia dominikanie

zyczenia_2014