W 1241 roku Wrocław oblegali mongolscy najeźdźcy. Uratowanie miasta tradycja przypisuje Błogosławionemu Czesławowi.

2 kwietnia to symboliczna data, bo właśnie tego dnia 1241 roku rozpoczęło się oblężenie Wrocławia przez Mongołów. Czesław wspierał wtedy obrońców, a – jak mówi tradycja – wymodlony przez niego cud sprawił, że po kilku miesiącach najeźdźcy odstąpili od oblężenia.

„A kiedy wstąpił na mury zamku, oto jakiejś delikatnej i łagodnej światłości płomień zstąpił z nieba i jak gdyby pełgając rozświetlił jego głowę [przybrawszy] postać kuli. Wrogowie wnet kulę tę unoszącą się w ich obozie i pochłaniającą wielu ujrzawszy, uwolnili Miasto od oblężenia, a mieszkańców od strachu przed śmiercią” – tak przedstawia nam to zdarzenie Abraham Bzowski w napisanej w XVII wieku biografii Czesława.

W szóstym odcinku także o tym, jak bł. Czesław praktykował w swoim życiu cnotę męstwa.