Śluby wieczyste dominikanie składają zwykle pod koniec piątego roku studiów – przed święceniami diakonatu.

Uroczystość odbywa się zazwyczaj w Niedzielę Miłosierdzia Bożego w dominikańskiej bazylice Świętej Trójcy w Krakowie. Jednak w tym roku – ze względu na kanonizację Jana Pawła II – przesunięto ją o kilka dni później.

Podczas mszy świętej o godzinie 10.30 prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego, o. Paweł Kozacki przyjmie od braci śluby posłuszeństwa, czystości i ubóstwa.

Śluby wieczyste, czyli obowiązujące na całe życie, na ręce Prowincjała złożą bracia studenci: Piotr Świerczyński, Dariusz Czajkowski, Wojciech Frączek, Bartłomiej Sumara, Marek Rozpłochowski i Mateusz Kosior.

Do Polskiej Prowincji Dominikanów należy 450 braci. Śluby wieczyste składa się zwykle pod koniec piątego roku studiów, przed święceniami diakonatu. Bracia zakonni, którzy nie przyjmują święceń kapłańskich, składają profesję wieczystą po około pięciu latach pobytu w Zakonie.