W spotkaniu wezmą udział ojciec Janusz Pyda i Antoni Libera, którzy wspólnie pracują nad książką poświęconą dziełom jednego z największych dramaturgów świata.

Spotkanie odbędzie się 13 kwietnia – w 108. rocznicę urodzin Samuela Becketta – w ramach warszawskiego Festiwalu „Gorzkie Żale”, organizowanego od kilku lat w okresie Wielkiego Postu przez Centrum Myśli Jana Pawła II.

Rozmowa na temat twórczości zmarłego w 1989 roku Becketta rozpocznie się o godz. 11 na pierwszym piętrze budynku przy ulicy Foksal 11.

„Wydaje się nam, że analiza głównych dzieł dramatycznych Samuela Becketta, dociekanie ich sensu i dyskusja nad myślą autora jest doskonałym wprowadzeniem w szeroko zakrojoną debatę nie tylko nad stanem kultury i cywilizacji europejskiej, lecz w ogóle nad duchową kondycją współczesnego człowieka” – piszą o. Janusz Pyda i Antoni Libera.