W związku z ukazaniem się książki Dariusza Rosiaka „Wielka odmowa”, w której autor opisuje wieloletnią współpracę byłego rektora KUL ze Służbą Bezpieczeństwa, Polska Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego wydała oświadczenie o podjętych w tej sprawie działaniach.

Prezentujemy treść oświadczenia Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego:

 

OŚWIADCZENIE
  • Komisja ds. Zbadania Zakresu i Sposobu Infiltracji przez Służby Specjalne Polskiej Prowincji Dominikanów w latach 1945-1989 działająca w Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego (OO. Dominikanów) zapoznała się z dokumentami IPN dotyczącymi o. Mieczysława Alberta Krąpca OP w 2007 roku.
  • Na podstawie dokumentów zostały przygotowane: „Resume dotyczące ‘Józefa’, pod którym figuruje o. Albert Mieczysław Krąpiec” (z dn. 24.02.2007) oraz „Informacja” (z dn. 31.12.2007) będąca próbą podsumowania wiedzy odnośnie do kontaktów o. Krąpca ze specsłużbami PRL.
  • Przewodniczący Komisji ds. Zbadania Zakresu i Sposobu Infiltracji przez Służby Specjalne Polskiej Prowincji Dominikanów w latach 1945-1989 stwierdził w przygotowanej „Informacji”: „Dla mnie nie ulega wątpliwości, że ‘Józef’ był świadomym informatorem spec służb PRL i wykonawcą ich poleceń”.
  • W rozmowie z ówczesnym prowincjałem ojcem Krzysztofem Popławskim – w dn. 28 listopada 2007 r. – o. Albert Mieczysław Krąpiec OP nie zaprzeczył kontaktom z Konradem Straszewskim (z którym zaczął się spotykać, kiedy p. Straszewski był majorem, a skończył gdy był generałem). Zaprzeczył natomiast, by działał na szkodę osób czy Kościoła. Uważał te kontakty za konieczne ze względu na jego pozycję na KUL-u (najpierw jako kierownika katedry, a potem jako rektora).

 

Warszawa, 28 kwietnia 2014 r.

 

Paweł Kozacki OP

Prowincjał Polskiej Prowincji Dominikanów