Fundacje pożytku publicznego proszą o przekazanie jednego procenta podatku dochodowego na swoją działalność. Fundacje takie istnieją także przy dominikańskich klasztorach. Możesz im pomóc.

Dominikańskie fundacje, które proszą o odpisanie 1 % podatku:

 

GDAŃSK

Fundacja „Centrum Świętego Jacka”

Wspiera działalność duszpasterską i charytatywną gdańskich dominikanów oraz prace remontowe i konserwatorskie w bazylice Świętego Mikołaja – jednym z najstarszych kościołów Gdańska.

KRS 0000 214 749

 

HERMANICE

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Rodzin „Ponad Granicami”

Powstało w 2009 roku, a jego celem jest wspomaganie rodzin w rozwiązywaniu różnych problemów oraz dbanie o rozwój dzieci, czego przykładem jest prowadzenie świetlicy.

KRS 0000 330 742

 

JAROSŁAW

Fundacja „Hereditas Pro Futuro”

Od 2005 roku zajmuje się m.in. ratowaniem i renowacją cennych zabytków bazyliki Matki Bożej Bolesnej i zabytkowego klasztoru dominikanów. Wspiera również prowadzone przez jarosławskich dominikanów liczne dzieła charytatywne oraz imprezy kulturalne.

KRS 0000 226 435

 

 

KRAKÓW

Fundacja „Dominikański Ośrodek Liturgiczny”

Pomaga wierzącym świadomie uczestniczyć w przeżywaniu pięknej liturgii Kościoła i zajmuje się jej badaniem. Prowadzi dwa portale: Liturgia.plLiturgia.dominikanie.pl.

KRS 0000 354 036

 

LUBLIN

Fundacja „Restaurare Basilicam”

Wspiera remonty zabytkowej bazyliki Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, które lubelscy dominikanie prowadzą od lat przy współudziale środków z Unii Europejskiej.

KRS 0000 128 069

 

Fundacja „Ponad Granicami” im. św. Jacka Odrowąża

Szuka dróg zbliżenia i pojednania między Polakami i ich sąsiadami oraz wspiera inicjatywy ekumeniczne i prowadzi dialog z przedstawicielami innych religii.

KRS 0000 084 959

 

ŁÓDŹ

Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom „Dominik”

Działa na rzecz wzmocnienia naturalnych więzi rodziny – m.in. relacji małżeńskich i kontaktów rodziców z dziećmi. W tym celu organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

KRS 0000 052 291

 

SZCZECIN

Fundacja „Veritas”

Szczecińscy dominikanie założyli ją w 1992 roku. Ma „wspierać misję i posłannictwo dominikańskie” w mieście, a konkretnie: parafian i osób gromadzących się wokół tutejszych dominikanów. Wspomaga następujące inicjatywy: Akademia Rodzinna, Logosfera, Dominikańska Szkoła Wiary, pomoc najuboższym oraz działalność edukacyjno-wychowawcza.

KRS 0000 248 804

 

WARSZAWA-FRETA

Fundacja „Sto Pociech”

Działa na rzecz rodzin z małymi dziećmi, a jej celem jest wspieranie rozwoju zarówno dorosłych jak i dzieci.

KRS 0000 278 980