10 kwietnia ojciec Nikodem Zbigniew Brzózy uzyskał tytuł doktora habilitowanego teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie na podstawie rozprawy: „Więź pomiędzy rodzicami a dzieckiem. Teologiczny kontekst problemu”.

W kolokwium habilitacyjnym poznańskiego dominikanina uczestniczyli przedstawiciele Rady Wydziału Teologicznego, a przewodniczył mu jezuita ojciec profesor Zbigniew Kubacki.

Praca dotyczy relacji osobowych w biomedycznej problematyce ludzkiej prokreacji. Jej główną tezą jest, iż pierwotne zakotwiczenie relacji osobowych dokonuje się w ciele – jest efektem więzi cielesnej, a dopiero wtórnie psychicznej.

O. Brzózy problematyką bioetyczną i antropologiczną interesuje się od dawna. Brał udział w grantach naukowych wraz z wybitnymi lekarzami, czego rezultatem są artykuły naukowe i hasła do encyklopedii bioetyki. Jest również autorem czterech innych książek z dziedziny filozofii i teologii.

fot. G. Dąbkowicz OP