Nowy przeor zastąpi ojca Pawła Kozackiego, który został prowincjałem Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego.

Wyboru przeora dokonała kapituła klasztoru, a następnie zatwierdził go nowy Prowincjał, który jeszcze do niedawna sam był przełożonym krakowskiej wspólnoty dominikanów. Po wyborze o. Pawła Kozackiego na urząd prowincjała, w klasztorze zarządzono wybory nowego przeora.

Objęcie urzędu przez o. Mitkę odbędzie się 7 kwietnia – w kaplicy klasztornej przeor elekt złoży przed południem uroczyste wyznanie wiary wobec Prowincjała i krakowskiej wspólnoty braci. O godz. 12 w bazylice Świętej Trójcy zostanie odprawiona msza święta konwentualna.

35-letni o. Michał Mitka wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego w 1999 roku, sześć lat później złożył śluby wieczyste, a w roku 2006 przyjął święcenia kapłańskie. W latach 2010-2013 był przeorem klasztoru w Gdańsku. Ostatnio pracował w Monachium w Niemczech.

Klasztor Świętej Trójcy w Krakowie założył w 1223 roku św. Jacek Odrowąż, który sprowadził Zakon Kaznodziejski do Polski. To najstarsza i największa wspólnota dominikańska w kraju.

fot. Krzysztof Ziętarski / krzysztofzietarski.pl