Obaj święci papieże, jako wielcy pośrednicy i wielkie wzory, przesuwają naszą myśl ku wezwaniu, jakie niesie Sobór Watykański II.

Jan Paweł II mocno przypominał, że Sobór jest bardzo ważnym zadaniem na całe pokolenia. Dopytywał, czy żyjemy według Słowa Bożego. Nauczał, że Kościół jest wspólnotą ludzi oraz zachęcał do mądrego otwarcia na inne sposoby myślenia i dialogu, by razem budować dobro wspólne.

 

 

To są wielkie wyzwania, o których obaj święci papieże: Jan Paweł II i Jan XXIII nam przypominają. Oj, mamy tutaj jeszcze dużo do zrobienia.

Kanonizacja ukazała nam także naszą polską zaściankowość, która wyraża się w sporach w Sejmie czy ta kanonizacja jest ważnym wydarzeniem, na dzieleniu tego co świeckie i duchowe. Uroczystość, w której uczestniczyli przedstawiciele tylu państw, była wydarzeniem przekraczającym podziały i budującym jedność. Przenieśmy to doświadczenie do Polski.