W dorocznym spotkaniu IEOP (Inter Europæ Ordinis Prædicatorum) w dniach 22-26 kwietnia wzięło udział 27 prowincjałów i wikariuszy ze Starego Kontynentu.

Wśród nich byli: o. Paweł Kozacki, prowincjał polskich dominikanów (wraz z o. Cezarym Binkiewiczem, który pomagał w tłumaczeniach) i o. Jacek Dudka – wikariusz Rosji i Ukrainy. Nie zabrakło przedstawicieli Kurii Generalnej Zakonu; generałowi, o. Bruno Cadoré, towarzyszyli także o. Wojciech Delik (socjusz dla Europy Środkowej i Wschodniej), o. Vivian Boland (socjusz dla Europy Północno-Zachodniej), o. Prakash Lohale (socjusz ds. życia apostolskiego) i o. Michael Mascari (socjusz ds. życia umysłowego).

Przykład św. Tomasza

W trakcie obrad swoje wystąpienia przedstawiło dwóch zaproszonych gości. Przedstawiciel prowincji irlandzkiej, o. Liam G. Walsh, podpowiadał, w jaki sposób prowincje mogą współcześnie rozwijać intelektualną misję Zakonu. Prelegent przypomniał fragmenty akt kapituł generalnych Zakonu, mówiące o roli studiowania w życiu dominikańskim.

 

 

Omówił także miejsce studiowania w duchowości i sposobie życia św. Dominika, pokazując przy tym, jakie ma to konsekwencje dla tożsamości dominikanów. Bardzo mocno podkreślał, że Dominikowa służba prawdzie była wkomponowana w tworzenie wspólnoty. Jak zauważył, pragnieniem Dominika nie było potępienie katarów i albigensów, ale wprowadzenie ich do wspólnoty Kościoła.

O. Walsh przekonywał, że także dziś głoszenie Dobrej Nowiny powinno opierać się na zrozumieniu tych, do których jest skierowane. Wskazywał, że w tym celu konieczne jest nieustanne studiowanie tego świata. Irlandzki zakonnik zwrócił też uwagę, dominikańskie przepowiadanie powinno być zawsze głoszeniem słowa Bożego – co wymaga podejmowania studiów nad Pismem Świętym i Tradycją.

Jak mówił prelegent, modelowym przykładem takiego studiowania jest św. Tomasz, który „chciał rozmawiać z każdym i każdego zrozumieć”. O. Walsh podkreślił, że w strukturze życia dominikańskiego studiowanie nie jest tylko przygotowaniem do głoszenia, ale samo w sobie jest już realizacją powołania do życia w szkole św. Dominika.

 

Kłopoty Angelicum

Drugim z zaproszonych gości był rektor Angelicum, o. Konštanc Adam. W swoim wystąpieniu przedstawił trudną sytuację uczelni, którą kieruje. Spośród siedmiu uniwersytetów papieskich działających w Rzymie – Angelicum jest obecnie najmniejszą uczelnią, choć przez wiele lat cieszyło się bardzo dużą liczbą studentów.

Aktualnie na Angelicum studiuje około tysiąca osób, a liczba ta systematycznie spada. Na uczelni wykłada około 140 profesorów, w tym 33 dominikanów. Coraz mniej osób chce studiować na Angelicum, a jednocześnie coraz mniej braci chce tam pracować.

Niepokojem napełnia również stan budynków, którymi dysponuje uniwersytet. To wszystko zmusza do podjęcia reformy uczelni. W najbliższym czasie konieczne będą radykalne działania restrukturyzacyjne albo decyzja o zamknięciu uniwersytetu.

Uzupełnieniem opisu o. Adama było także przybliżenie przez o. Michela Van Aerde możliwości, jakie stwarza funkcjonujący od kilku lat projekt DOMUNI, oferujący szansę na studiowanie teologii przez internet.

 

Socjusz z Polski

W trakcie spotkania IEOP generał Zakonu, o. Bruno Cadoré ogłosił, że następcą Wojciecha Delika na stanowisku socjusza generała dla Europy Środkowej i Wschodniej zostanie w październiku o. Krzysztof Popławski, były prowincjał polskich dominikanów.

W swoim wystąpieniu na zakończenie spotkania o. Cadoré podsumował podejmowane wątki, mówiąc o studiowaniu jako o misji Zakonu. Zwrócił uwagę na konieczność wielopoziomowej współpracy pomiędzy prowincjami i nowego zdefiniowania celów, które należy stawiać przed instytucjami powołanymi przez Zakon dla prowadzenia studiów i badań. Zauważył także, że w Europie Zakon cieszy się możliwościami, które często nie są dostępne braciom na innych kontynentach.

 

Za rok w Neapolu

Zgromadzeni wybrali także członków biura organizującego przyszłoroczne spotkanie, które odbędzie się w Madonna della Arco w Neapolu. Temat przyszłorocznego IEOP związany będzie z zapowiedzianym przez papieża Franciszka Rokiem Życia Konsekrowanego i będzie koncentrował się wokół takich zagadnień, jak posłuszeństwo, autorytet, zarząd, duchowość, wolność.

Oprócz oficjalnych rozmów i spotkań, bardzo ważne dla uczestników były rozmowy kuluarowe, dzięki którym przełożeni europejskich dominikanów mogli wymieniać się swoimi doświadczeniami, radościami i troskami.

Dobrą okazją do rozmów były także dwa wyjazdy. Bracia odwiedzili m.in. budowle neolityczne w Newgrange i Knowth, a także ruiny klasztoru i doskonale zachowany, ponadpięciometrowy krzyż z X wieku w Monasterboice. W drodze powrotnej zatrzymali się w Drogheda, odwiedzając wspólnotę mniszek, z którymi wspólnie sprawowali Nieszpory.

Kolejnego dnia bracia odwiedzili natomiast dom studentatu (St. Saviour) w Dublinie, w którym młodzi irlandzcy dominikanie studiują i przygotowują się do kapłaństwa.