Nowy socjusz zastąpi na tym stanowisku ojca Wojciecha Delika, który pracuje w Kurii Generalnej dominikanów w Rzymie od sześciu lat.

Nominację dla o. Krzysztofa Popławskiego generał Zakonu, o. Bruno Cadoré ogłosił 23 kwietnia w Dublinie, gdzie odbywa się doroczne spotkanie prowincjałów i wikariuszy z całej Europy. Nowy socjusz ds. Europy Środkowej i Wschodniej obejmie urząd 1 października tego roku. W tym czasie upływa bowiem sześcioletnia kadencja o. Wojciecha Delika na stanowisku socjusza Generała.

Określenie Europa Środkowa i Wschodnia obejmuje w Zakonie Kaznodziejskim następujące prowincje: Teutonii (Niemcy Północne), Polską, Czeską, Chorwacką, Niemiec Południowych, Słowacji oraz Austrii. Do obszaru tego należą także wikariaty generalne Węgier, Rosji i Ukrainy oraz Świętych Aniołów Stróżów obejmujący Litwę, Łotwę, Estonię.

„Socjusz nie posiada żadnej władzy nad poszczególnymi jednostkami. Jego rolą jest natomiast dbanie o rozwój wzajemnych stosunków pomiędzy prowincjami a generałem Zakonu. Ma więc wspomagać go, przekazując z jednej strony zarządzenia, idee, pomysły generała i rady generalnej przydzielonym sobie prowincjom, a z drugiej strony starać się poznać prowincje, regularnie je odwiedzając. Socjusz ma więc być tym, który ułatwia komunikację pomiędzy generałem a braćmi” – mówił po wyborze na urząd socjusza o. Delik.

„Zarazem zadaniem socjuszy regionalnych jest pomoc prowincjałom oraz rozwijanie współpracy pomiędzy prowincjami tego samego regionu. A więc znowu komunikacja i troska o jedność Zakonu” – tłumaczył o. Delik, którego socjuszem mianował poprzedni generał, o. Carlos Aspiroz Costa.

O. Krzysztof Popławski, nowy socjusz ds. Europy Środkowej i Wschodniej, urodził się 5 października 1964 roku w Ostródzie. Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w 1988 roku. W 1992 roku złożył śluby wieczyste, a rok później przyjął święcenia kapłańskie. Pracował m.in. na Tajwanie, a w latach 2006-2014 był przez dwie kadencje prowincjałem polskich dominikanów.

Jednym z ważnych zadań nowego socjusza będzie pomoc w reorganizacji struktur Zakonu na tych terenach – przestanie istnieć m.in. Wikariat Generalny Rosji i Ukrainy, który przejdzie pod opiekę Polskiej Prowincji.