I. Kto tu właściwie o kim sąd wydaje? Piłat, arcykapłani, tłuszcza – o Jezusie? Czy raczej sąd o samych sobie…?