Pragnę życzyć, abyś stał się uczestnikiem Paschy Jezusa. Niech to wydarzenie oświetla Twoje życie!

Jerozolima jest miejscem gdzie wszystko się wydarzyło. Tu był wieczernik, tu był ogród oliwny, tu były trybunały, które skazały Boga. Po ulicach tego miasta Jezus niósł krzyż by umrzeć poza jego murami na Golgocie. Tu też zmartwychwstał.

To czego pragnę życzyć, to żebyś stał się uczestnikiem Paschy Jezusa. By to wydarzenie oświetlało Twoje życie. Byś w jego blasku podejmował wybory, budował relacje z ludźmi.

Byś bez Tego Wydarzenia – bez przejścia Jezusa –  nie potrafił zrozumieć swojego życia!