Fundacja im. Służebnicy Bożej siostry Magdaleny Epstein OP (fundacjadominikanki.pl) ma przybliżyć postać żyjącej w XIX i XX stuleciu mniszki oraz pozyskać pieniądze na utrzymanie klasztoru krakowskich dominikanek.

„Siostra Magdalena Epstein poświęciła swoje życie, aby ratować życie innych. Niosła pomoc i dawała nadzieję ludziom chorym i ubogim” – mówią Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego z klasztoru na krakowskim „Gródku”, które założyły fundację.

Oprócz „przybliżenia i rozpowszechnienia” patronki fundacji, jej celem jest również  „pozyskiwanie źródeł finansowych na odnowę i utrzymanie zabytków klasztoru, promowanie dziedzictwa kulturowego i duchowego, opracowywanie i wydawanie książek, folderów i innych materiałów promujących dzieje naszej wspólnoty zakonnej”.

Córka żydowskiego bankiera

Maria Epstein urodziła się 2 sierpnia 1875 roku w rodzinie bogatego żydowskiego bankiera Leona Epsteina, który przeszedł z judaizmu na katolicyzm. W młodości zaangażowała się w działalność społeczną. W klasztorze Sióstr Miłosierdzia w Krakowie założyła ambulatorium i salkę operacyjną, gdzie leczono za darmo ubogich. Dzięki jej staraniom w 1911 roku powstała pierwsza na ziemiach polskich Szkoła Pielęgniarek Zawodowych.

Podczas I wojny światowej pomagała rannym, a następnie uczestnikom powstań śląskich. W 1924 roku doprowadziła do podpisania umowy między Fundacją Rockefellera a Uniwersytetem Jagiellońskim w sprawie utworzenia Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie, która otwarto rok później.

Do klasztoru po doskonałość

W 1931 roku, w wieku 56 lat, wstąpiła do klasztoru Mniszek Zakonu Kaznodziejskiego na krakowskim „Gródku”, gdzie otrzymała imię Magdalena. Na pytanie o powód wyboru życia zakonnego, miała odpowiedzieć: „Pragnienie dążenia do wyższej doskonałości i złożenia ofiary z siebie Bogu za Ojczyznę i powołania kapłańskie w Polsce”.

W czasie II wojny światowej większość członków jej rodziny, ze względu na żydowskie pochodzenie, zginęła z rąk hitlerowców. Ostatnie lata życia s. Epsetin spędziła dotknięta częściowym paraliżem. Zmarł 6 września 1947 roku.

Jej proces beatyfikacyjny na stopniu diecezjalnym zakończył się w 2007 roku. Obecnie akta procesu znajdują się w watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Mniszki przed braćmi

Klasztor Mniszek Zakonu Kaznodziejskiego „Na Gródku” w Krakowie, do którego wstąpiła s. Magdalena Epstein, został założony w XVII wieku. Do mniszek należy też przylegający do klasztoru barokowy kościół Matki Boskiej Śnieżnej.

Klasztor „Na Gródku” to najstarsza i największa w Polsce wspólnota mniszek dominikańskich. Swoje klasztory mniszki posiadają jeszcze w Świętej Annie koło Częstochowy i w Radoniach pod Warszawą.

Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego założył w 1206 roku św. Dominik Guzman – 10 lat przed powstaniem męskiej gałęzi Zakonu.

 

Kliknij, aby przejść do strony Fundacji
image52877168f0a00