Wykład, zatytułowany „Po co ciało modlitwie? Na korepetycjach u świętego Dominika”, wygłosi ojciec Wojciech Prus, dyrektor dominikańskiego Wydawnictwa „W drodze”.

O. Prus spotka się ze słuchaczami Dominikańskiej Szkoły Wiary 21 marca o godz. 19 w Domu Duszpasterskim w Zgierzu, a 22 marca o godz. 17 – w łódzkim klasztorze dominikanów.

„Święty Dominik był człowiekiem modlitwy. Swoją postawą dawał niezwykłe świadectwo życia w bliskości z Bogiem, gdyż modlił się on całym swoim ciałem. Założyciel Zakonu Kaznodziejskiego poprzez swój przykład pokazał, że nie tylko słowa, ale również gesty są podczas modlitwy bardzo ważne i powinny nas ukierunkowywać na Boga” – mówi Marta Łysyganicz, świecka dominikanka i współorganizatorka tegorocznego cyklu DSW.

„Czy we współczesnym świecie nie odcieleśniliśmy zbytnio naszej modlitwy? Czy potrafimy również swoim ciałem wyrażać modlitwę? A może wydaje nam się, że modląc się powinniśmy trwać w bezruchu? To tematyka najbliższego wykładu” – dodaje Marta Łysyganicz.