Wyboru przeoryszy dokonała wspólnota sióstr z klasztoru w Radoniach, a następnie zatwierdził go prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego, o. Paweł Kozacki.

Objęcie urzędu przeoryszy – czyli tzw. instalacja – odbyła się 13 marca. W klasztornej kaplicy s. Krzesłowska złożyła uroczyste wyznanie wiary wobec wspólnoty klasztornej i delegata Prowincjała, o. Dariusza Kantypowicza.

S. Bernadeta Krzesłowska urodziła się w 1962 roku. Pierwsze śluby zakonne złożyła w 1989 roku, a trzy lata później – śluby wieczyste. W 2011 roku została wybrana pierwszy raz na trzyletnią kadencję przeoryszy.

Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego założył w 1206 roku św. Dominik Guzman – 10 lat przed powstaniem męskiej gałęzi Zakonu. W Polsce mają trzy klasztory: w Krakowie, Świętej Annie i Radoniach pod Warszawą.