Dominikańskie parafie i duszpasterstwa zachęcają wiernych, by w ramach jałmużny wielkopostnej wsparli najbardziej potrzebujących.

W bazylice Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu wyłożone są koperty z nadrukiem: „Jałmużna Wielkopostna”. Koperty z jałmużną można będzie złożyć przed Wielkanocą do puszki w kościele. Zebrane ofiary zostaną przeznaczone na pomoc najuboższym mieszkańcom parafii, którą prowadzą jarosławscy dominikanie.

Także dominikanie w Rzeszowie zachęcają wiernych, by wspomogli w Wielkim Poście uboższych mieszkańców tutejszej parafii św. Jacka. W kościele wystawiony jest kosz, do którego można składać trwałe produkty żywnościowe. Przygotowane zostaną z nich wielkanocne paczki dla najbiedniejszych rodzin.

Od II niedzieli Wielkiego Postu trwałą żywność i środki czystości będzie można składać też do specjalnych koszy w kościele św. Dominika na warszawskim Służewie. Działająca przy tutejszym klasztorze dominikanów Fundacja Charytatywna św. Marcina de Porres przygotuje z darów paczki dla około 200 osób z terenu tutejszej parafii. Na ten cel można też składać datki pieniężne.

Natomiast studenci z krakowskiej „Beczki” prowadzą zbiórkę długoterminowej żywności oraz chemii gospodarczej dla polskich kombatantów na dawnych Kresach Wschodnich. Dary można składać do kosza znajdującego się w przedsionku siedziby „Beczki” przez cały dzień w każdą niedzielę Wielkiego Postu oraz od poniedziałku do soboty w godz. 18-21.

fot. David Kremer