Polskie dominikanki katechizują w Żółkwi dzieci i młodzież, organizują dla nich letni wypoczynek, otaczają opieką chorych i opuszczonych oraz prowadzą szkołę języka polskiego.

W niedzielę, 2 marca polskie siostry ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Dominika będą kwestowały wśród służewskich parafian na rzecz prowadzonych przez siebie na Ukrainie dzieł charytatywnych. To nawiązanie do wieloletniej tradycji, gdy na początku marca dominikanki zbierają na Służewie pieniądze na pomoc dla wiernych w Żółkwi.

Zachęcając wiernych do wsparcia kwesty, służewscy dominikanie przypominają, że z Żółkwi pochodzi czczony w ich kościele obraz Matki Bożej. Polscy dominikanie wywieźli go stamtąd w 1945 roku, gdy po zajęciu tych ziem przez Związek Radziecki, musieli opuścić Żółkiew.

Rok później wizerunek Matki Bożej Żółkiewskiej – Niepokalanej Królowej Różańca Świętego umieszczono w dominikańskiej kaplicy na Służewie, a w 1994 roku – w nowo wybudowanym kościele św. Dominika.

Do położonej niedaleko Lwowa kilkunastotysięcznej Żółkwi polskie dominikanki przybyły w 1994 roku na zaproszenie ówczesnego arcybiskupa lwowskiego Mariana Jaworskiego. W tamtejszej parafii katechizują dzieci i młodzież, organizują dla nich letni wypoczynek, otaczają opieką chorych i opuszczonych oraz prowadzą szkołę języka polskiego.