Autor przypomina, że żywa i wibrująca publiczna kultura moralna wzbogacona światłem Ewangelii, jest fundamentem powodzenia demokratycznego eksperymentu, podjętego przez cywilizację Zachodu – ocenia książkę George Weigel.

Wydana przez dominikańską oficynę „W drodze” książka „Nagie forum. Religia w amerykańskiej przestrzeni publicznej według Richarda Johna Neuhausa” jest pracą doktorską o. Jarosława Głodka, którą napisał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Licząca 450 stron publikacja omawia nie tyle relacje państwo-Kościół, co relacje społeczeństwo-wspólnoty religijne. W tym kontekście autor przypomina także myśl zmarłego przed pięcioma laty ks. Richarda Johna Neuhausa, wybitnego amerykańskiego intelektualisty katolickiego i filozofa polityki.

„Piszę o konsekwencjach wykluczania poglądów religijnych z przestrzeni publicznej
i o tym że czasami prowadzi to do głębokich zmian, nawet zmian ustrojowych i ewolucji państwa w stronę nowego rodzaju systemu politycznego, który nazwać można dyktaturą jurydyczną” – mówi o swojej rozprawie o. Głodek.

„Piszę też o Neuhausie, który źródło nadziei znajdował w tym, że chrześcijanin żyje jakby na wygnaniu, ma »podwójne obywatelstwo«: jest lojalnym obywatelem ziemskiego państwa, ale przede wszystkim jest obywatelem nieba, niczego więc nie narzuca, ale proponuje i zaprasza” – dodaje dominikanin.

Publikację polskiego dominikanina wysoko ocenia George Weigel. „Książka wiernie ukazuje myśl Neuhausa, prezentując w nowym świetle wizję relacji państwo-Kościół. Autor przypomina, że żywa i wibrująca publiczna kultura moralna wzbogacona światłem Ewangelii, jest fundamentem powodzenia demokratycznego eksperymentu, podjętego przez cywilizację Zachodu” – pisze o książce Weigel.

 

Przejdź do strony Wydawnictwa „W drodze”

mokcup_ksiazka