Jezusowi nie tyle zależy na uzdrowieniu fizycznym, co uzdrowieniu wewnętrznym. Uzdrowienie cielesne trwa tylko przez jakiś czas, podczas gdy uzdrowienie wewnętrzne przeprowadza człowieka w życie wieczne…

Jezusowi przede wszystkim zależy na tym, żebyśmy uwierzyli, żebyśmy przeszli od życia w ciemności, do życia w światłości z Nim, od życia w grzechu, do życia w wolności od grzechu… Fundamentem takiej zmiany jest pokora.