„Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz.”

Kiedy będziemy próbowali podjąć wysiłek nawrócenia, kiedy na serio wyjdziemy na pustynię Wielkiego Postu, spotkamy się także z kusicielem, doświadczymy walki. Jezus, chociaż jest synem Bożym, za każdym razem odpiera ataki mocą Słowa Bożego. Nie zmagajmy się sami ze złem, z pokusami w swoim życiu. Opierajmy się na mocy Boga, wykorzystujmy moc, która jest w Słowie Bożym.