Fotografie uzupełniają cytaty z „Zapisków więziennych”, w których Prymas opisał swoje odosobnienie oraz zawarł refleksje na temat sytuacji narodu i Kościoła w okresie wzmożonych represji komunistycznych.

Zaprezentowane materiały pochodzą ze zbiorów Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Zgromadzenia Księży Marianów w Stoczku Klasztornym, Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych i Sanktuarium św. Józefa w Prudniku.

Aresztowanie Prymasa Wyszyńskiego 25 września 1953 roku było apogeum walki władz komunistycznych z Kościołem katolickim w Polsce. Do 26 października 1956 roku internowany kardynał przebywał kolejno w Rywałdzie, Stoczku Warmińskim (Klasztornym), Prudniku Śląskim i Komańczy.

W Lublinie o najnowszej historii Kościoła

To nie pierwsza ekspozycja w lubelskim klasztorze o najnowszych dziejach Kościoła w Polsce. Wcześniej można było tutaj obejrzeć wystawy o kard. Adamie Stefanie Sapiesze, o prześladowaniu zakonów żeńskich w Polsce w czasach dyktatury komunistycznej oraz o więzionym także w latach stalinowskich późniejszym metropolicie poznańskim, arcybiskupie Antonim Baraniaku.

Organizatorami obecnej wystawy, która potrwa do 3 marca, są: Instytut Pamięci Narodowej, klasztor Ojców Dominikanów w Lublinie oraz dominikańska Fundacja „Ponad Granicami”.

 

Więzienne lata Prymasa Stefana Wyszyńskiego