W podwarszawskim Milanówku odbyła się w miniony weekend kapituła wyborcza Świeckiego Instytutu Dominikańskiego z Orleanu.

Na sześcioletnią kadencję wybrano odpowiedzialną prowincjalną, która pełniła to oficjum także przez ostatnie lata, a także sześcioosobową radę prowincjalną. Członkinie Instytutu starają się o dyskrecję w sprawie swojej konsekracji; szanując to – nie podajemy więc ich nazwisk.

Obradom i wyborom towarzyszył o. Witold Słabig, proboszcz parafii dominikańskiej na warszawskim Służewie.

Powstał we Francji

Instytut powstał w 1890 roku w Orleanie we Francji z inicjatywy Joanny Leplatre. W 1904 roku biskup Orleanu zatwierdził „Regułę” Instytutu, a dziewiętnaście lat później – jego pierwsze Konstytucje. W 1942 roku afiliowano Instytut do Rodziny Dominikańskiej.

W 1957 roku ostatecznie zatwierdzono Instytut na prawie diecezjalnym. Zaś w roku 2000 zatwierdzono aktualną redakcję Konstytucji.

Od 70 lat w Polsce

W 1946 roku Instytut podjął działalność na terenie Polski. Obecnie do polskiej prowincji należy 45 kobiet, z których 13 osób odbywa formację początkową.

Najważniejszy ośrodek Instytutu mieści się w Warszawie. Istnieją także dwa mniej liczne ośrodki: poznański i suwalsko-łomżyński. Raz do roku członkinie Instytutu spotykają się na wspólnych rekolekcjach.

Oprócz Polski, Instytut Dominikański z Orleanu działa także we Francji i Anglii. Najliczniejsza jest jednak prowincja polska.

Dla świeckich kobiet

Instytut Dominikański z Orleanu tworzą świeckie kobiety, które składają śluby rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, stając się w ten sposób osobami konsekrowanymi. Na co dzień mieszkają w prywatnych domach, pracują zawodowo i w swoich środowiskach głoszą Ewangelię poprzez apostolstwo obecności i świadectwa.

Instytut jako taki nie prowadzi dzieła wspólnego, apostolstwo jego członkiń ma charakter indywidualny.

Więcej na temat Instytutu, jego historii i sposobu życia – na stronie www.orlean.dominikanie.pl

W Rodzinie Dominikańskiej

Instytut Dominikański należy do Rodziny Dominikańskiej. Pojęcie to obejmuje różnorodne formy życia osób wezwanych do podjęcia charyzmatu św. Dominika – założyciela Zakonu Kaznodziejskiego.

W Polsce do Rodziny Dominikańskiej należą – oprócz trzech gałęzi Zakonu (braci, mniszek i świeckich dominikanów żyjących we fraterniach): Bractwo Różańcowe, Stowarzyszenie Wieczystego Różańca i Stowarzyszenie Żywego Różańca, Świecki Instytut Dominikański z Orleanu, Instytut Świecki Caritas Christi, zgromadzenia sióstr św. Dominika, sióstr dominikanek-misjonarek Jezusa i Maryi oraz sióstr dominikanek MB Różańcowej, a także Rodzina Matki Bożej Bolesnej i Unia św. Katarzyny ze Sieny Misjonarek Szkoły.