Niosą światło Chrystusa tam, gdzie są najgęstsze ciemności i szerzą nadzieję w sercach przygnębionych – mówił Franciszek o osobach konsekrowanych podczas modlitwy „Anioł Pański”.

Z inicjatywy Jana Pawła II od 1997 roku przypadające 2 lutego święto Ofiarowania Pańskiego obchodzone jest jako Światowy Dzień Życia Konsekrowanego – poświęcony osobom zakonnym. Z tej okazji papież Franciszek mówił o ich powołaniu w przemówieniu w czasie południowej modlitwy.

Zgromadzonym na Placu św. Piotra pielgrzymom z różnych krajów powiedział, że Światowy Dzień Życia Konsekrowanego „przypomina o znaczeniu dla Kościoła osób, które usłyszały wezwanie do bezpośredniego naśladowania Jezusa na drodze rad ewangelicznych”.

Nawiązując do święta Ofiarowania Pańskiego – upamiętniającego ofiarowanie w świątyni żydowskiej przez Maryję i Józefa maleńkiego Jezusa – Papież stwierdził, że „to ewangeliczne wydarzenie jest również ikoną ofiarowania swego życia przez tych, którzy ze względu na dar Boży podejmują typowe cechy Jezusa czystego, ubogiego i posłusznego, konsekrowanego przez Ojca”.

 

franciszek1

 

Franciszek podkreślił, że chociaż „dar z samego siebie dla Boga dotyczy każdego chrześcijanina” i „wszyscy jesteśmy wezwani”, by czynić z życia „hojny dar w rodzinie, w pracy, w służbie Kościołowi, w dziełach miłosierdzia”, to „jednakże tę konsekrację przeżywają w sposób szczególny zakonnicy, mnisi, świeckie osoby konsekrowane, którzy przez złożenie ślubów należą całkowicie i wyłącznie do Boga”.

„Ta przynależność do Pana pozwala tym, którzy nią żyją w sposób autentyczny, dać specjalne świadectwo Ewangelii królestwa Bożego. Będąc całkowicie poświęceni Bogu, są całkowicie oddani braciom, aby nieść światło Chrystusa tam, gdzie są najgęstsze ciemności i szerzyć swoją nadzieję w sercach przygnębionych” – mówił Ojciec Święty.

Zaznaczył, że „osoby konsekrowane są znakiem Boga w różnych sferach życia, są zaczynem rozwoju społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i braterskiego, proroctwem dzielenia się z maluczkimi i ubogimi”.

„Tak rozumiane i przeżywane życie konsekrowane jawi się nam takim, jakie jest ono naprawdę: jako dar od Boga! Każda osoba konsekrowana jest darem dla ludu Bożego w drodze” – mówił dalej Papież.

„Tak bardzo potrzeba tej obecności, która umacnia i odnawia dzieło głoszenia Ewangelii, wychowania chrześcijańskiego, miłosierdzia wobec najbardziej potrzebujących, modlitwy kontemplacyjnej, trud formacji ludzkiej i duchowej ludzi młodych, rodzin, zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości i pokoju w rodzinie ludzkiej” – dodał z mocą Ojciec Święty.

Wskazywał, że „Kościół i świat potrzebuje tego świadectwa miłości i miłosierdzia Bożego. Dlatego trzeba z wdzięcznością docenić praktykowanie życia konsekrowanego i pogłębić znajomość różnych charyzmatów i duchowości. Musimy się modlić, aby wielu młodych odpowiedziało »tak« Panu wzywającemu ich do całkowitego poświęcenia się Jemu dla bezinteresownej służby braciom”.

Franciszek przypomniał, że rok 2015 będzie poświęcony w Kościele życiu konsekrowanemu. „Zawierzamy już teraz tę inicjatywę wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa, którzy jako rodzice Jezusa byli pierwszymi przez Niego konsekrowanymi i którzy poświęcili swoje życie dla Niego” – zakończył Ojciec Świętą.

Wcześniej Papież odprawił w Bazylice Watykańskiej uroczystą mszę świętą. Liturgia rozpoczęła się procesją z udziałem 50 osób konsekrowanych, kobiet i mężczyzn, reprezentujących różne zakony i różne kontynenty.

 

neopro0882

 

Odwołując się w kazaniu do ewangelicznego opisu ofiarowania Jezusa, Ojciec Święty mówił, że „było to było także spotkanie w obrębie historii narodu, spotkanie młodych ze starszymi: młodymi byli Maria i Józef z ich nowo narodzonym dzieckiem, a starszymi Symeon i Anna, dwie osobistości, które zawsze przebywały w świątyni”.

„Także w życiu konsekrowanym przeżywamy spotkanie młodych i starych, obserwancji i proroctwa. Nie postrzegajmy ich jako dwóch rzeczywistości przeciwstawnych! Raczej pozwólmy, aby Duch Święty ożywiał jedną i drugą, a znakiem tego jest radość: radość zachowywania, podążania drogą reguły życia, to radość z bycia prowadzonymi przez Ducha, nigdy nie będąc bezkompromisowymi, zamkniętymi, a zawsze otwartymi na głos Boga, który mówi, otwiera, prowadzi…” – apelował Franciszek.