Tak zdecydowali przedstawiciele wszystkich polskich dominikańskich klasztorów zgromadzeni na kapitule w Krakowie. Wybór zatwierdził generał Zakonu Kaznodziejskiego ojciec Bruno Cadoré.

Nowego przełożonego Polskiej Prowincji wybierało w demokratycznym głosowaniu 49 delegatów na krakowską kapitułę. Reprezentują oni 450-osobową wspólnotę polskich braci kaznodziejów. Nowy prowincjał zastąpi o. Krzysztofa Popławskiego, który pełnił urząd przez dwie ostatnie kadencje.

Prowincjał z opozycji

O. Paweł Kozacki urodził się 8 stycznia 1965 roku w Poznaniu. Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w 1983 roku. Gdy był w nowicjacie, został aresztowany za wcześniejszą działalność w antykomunistycznym podziemiu – po kilku tygodniach został zwolniony w wyniku amnestii. Śluby wieczyste złożył w 1989 roku, a rok później przyjął święcenia kapłańskie.

Wikary, katecheta, duszpasterz

Pierwsze trzy lata po święceniach spędził w dominikańskiej parafii św. Dominika w Szczecinie, gdzie był wikariuszem oraz katechetą i duszpasterzem akademickim. Współpracował też ze szczecińską rozgłośnią Polskiego Radia oraz Radiem „As”.

 

kozacki_005

 

Redaktor Kozacki

W latach 1993-1995 był redaktorem naczelnym oficyny „W drodze” w Poznaniu, a przez następne 15 lat szefem miesięcznika „W drodze”. „Z miesięcznika, który zajmował się prawdami ponadczasowymi, chciałem zrobić pismo, które podejmuje tematy dyskusyjne i bardzo gorące” – wspomina początki swojej pracy redakcyjnej. Udało się – gdy odchodził z miesięcznika, pismo rozchodziło się w kilkutysięcznym nakładzie, a tematy podejmowane przez „W drodze” wywoływały żywą dyskusję opinii publicznej.

Przeor i pielgrzym

W czasie pobytu w Poznaniu był też trzy lata przeorem tutejszego klasztoru. W 2010 roku wspólnota krakowskiego klasztoru dominikanów – najstarszego i największego w Polsce – wybrała go swoim przełożonym. Rok temu urząd ten powierzono mu po raz drugi. Jako przeor opiekował się też Pieszą  Dominikańską Pielgrzymką na Jasną Górę – oczywiście dzielnie podążając z Krakowa do Częstochowy.

 

Kozacki_001.2

 

Przebiegł maraton…

Nowy prowincjał polskich dominikanów znany jest też z czynnego uprawiania sportu.  Jeździ na łyżworolkach i rowerze. A kilka miesięcy temu przebiegł po raz pierwszy w życiu maraton.

… i zjeździł świat

Inną pasją o. Kozackiego są reporterskie podróże. Kilka lat temu odwiedził swoich zakonnych współbraci pracujących w Stanach Zjednoczonych, Kamerunie i Japonii. Teksty z podróży publikował w miesięczniku „W drodze” i na stronie Dominikanie.pl. Za reportaże z Kamerunu otrzymał wyróżnienie w konkursie Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Co najmniej cztery lata

Kadencja prowincjała trwa cztery lata, a prowincjał może ją sprawować jedynie dwa razy pod rząd. Na przełożonego prowincji można wybrać każdego z ojców, którzy są już przynajmniej 10 lat w zakonie.

 

Kozacki_004