Mistrz Świętej Teologii to honorowy tytuł naukowy przyznawany w Zakonie Dominikańskim przez generała za wybitne osiągnięcia w dziedzinie teologii.

Tym razem tytuł Mistrza Świętej Teologii otrzymało dwóch dominikanów: o. Tiemo Rainer Peters, były wykładowca uniwersytetu w Münster, oraz o. Walter Senner, profesor na Angelicum w Rzymie.

 

biblia

 

Uroczystość odbyła się w Kolonii, w obchodzone 28 stycznia święto św. Tomasza z Akwinu. Przybyło na nią około 200 członków i przyjaciół niemieckiej Prowincji Teutonii. Osiągnięcia obydwu braci przedstawili prof. Reinhard Feiter, dziekan wydziału teologicznego w Münster, oraz o. Konstanc Adam, rektor Angelicum.

Św. Tomasz z Akwinu a polityka

Przed oficjalnym wręczeniem tytułów kandydaci musieli publicznie potwierdzić swoje umiejętności naukowe, przeprowadzając tzw. lectio magistralis. Obydwaj mówili o politycznych implikacjach dzieł św. Tomasza z Akwinu.

Ojciec Peters podjął zagadnienie relacji między teologią polityczną Johanna Baptisty Metza a pracami św. Tomasza. W swoim wystąpieniu przedstawił myśl św. Tomasza jako prawdziwie „doczesną”: poszukiwanie prawdy obejmuje afirmację spraw doczesnych jako zamierzonych przez Stwórcę.

Ojciec Senner zaproponował z kolei przydatne rozróżnienie: chociaż św. Tomasz nie był aktywnym politykiem, był jednak z pewnością myślicielem politycznym. Jego myśl polityczna była bardzo mocno zainspirowana poglądami Arystotelesa. Tomasz bronił naturalnego porządku świata stworzonego, w którym ludzie wysiłki w dziedzinie politycznej pełnią istotną rolę.

Z podpisem generała

Certyfikaty potwierdzające nadany dominikanom tytuł i podpisane przez generała Zakonu Kaznodziejskiego, o. Bruno Cadoré, wręczył laureatom regens studiów w Prowincji Teutonii, o. Thomas Eggensperger.

Warto dodać, że w Polsce tytuł Mistrza Świętej Teologii posiada trzech ojców: dr Kazimierz Marciniak, dr Władysław Kaczyński i prof. Jacek Salij.