Kilkanaście lat temu Jerzy Nowosielski namalował dla służewskiego kościoła dominikanów ikonę Krzyża Zbawiciela Miłosiernego.

Mszę w intencji wybitnego malarza i autora wielu dzieł religijnych ojcowie dominikanie na warszawskim Służewie odprawią w swoim kościele w piątek o godz. 18.

Syn architekta poświęcił

Zmarły 21 lutego 2011 roku Jerzy Nowosielski namalował dla służewskiego kościoła św. Dominika ikonę Krzyża Zbawiciela Miłosiernego. Pomysłodawcą jej umieszczenia w prezbiterium był sam architekt świątyni, Władysław Pieńkowski, który przed śmiercią (w 1991 r.) wykonał pierwszy szkic przyszłej kompozycji prezbiterium. Realizacją jego projektów przez kilka lat zajmował się jego syn, o. Marek Pieńkowski, który w latach 1995-1998 sprawował funkcję przeora klasztoru na Służewie.

W lutym 1998 r. rozpoczęto starania o wykonanie krzyża. Jerzy Nowosielski sporządził jego projekt, dokonał też drobnej korekty zaproponowanego pierwotnie kształtu. Następnie wykonano styropianową makietę, aby we wnętrzu kościoła ostatecznie sprawdzić jego proporcje i sposób zawieszenia. Krzyż z drzewa lipowego wykonano w podwarszawskim warsztacie. Dla umożliwienia transportu oraz ułatwienia prac został wykonany w pięciu częściach, które zmontowano ostatecznie dopiero po namalowaniu i zakonserwowaniu ikony.

Powstała ona w latach 1999-2000. Mówi się o trzech miesiącach, w których powstawała sama ikona; z powodu pogarszającego się zdrowia Nowosielskiego proces malowania trwał jednak znacznie dłużej i dzieło nie zostało w pełni wykończone. Dominikanie odebrali krzyż z pracowni w Krakowie i w 2001 r. przewieźli go do Warszawy. Po niezbędnym zabezpieczeniu konserwatorskim krzyż zawisł w prezbiterium świątyni na Wielkanoc 2003 r. Kilka miesięcy później ikonę poświęcił o. Marek Pieńkowski, syn pomysłodawcy tego dzieła.

 

Ikona Zbawiciela Miłosiernego - Jerzy Nowosielski

Malował w cerkwiach i kościołach

Urodzony 7 stycznia 1923 roku w Krakowie Jerzy Nowosielski był wiernym Kościoła prawosławnego. Uprawiał sztukę „ponad podziałami” – tworząc swoje dzieła dla świątyń prawosławnych i katolickich.
Do jego licznych dzieł należą m.in. monumentalna polichromia w krakowskiej cerkwi prawosławnej, architektura, malarstwo i wystrój cerkwi greckokatolickiej w Białym Borze na Pomorzu, a także polichromie w świątyniach rzymskokatolickich: Podwyższenia Krzyża Świętego na stołecznych Jelonkach i w Wesołej pod Warszawą.

Uczeń Szestowa

Nowosielski uchodził za jednego z najwybitniejszych w Polsce znawców teologii wschodniej. Swoje poglądy formułował m.in. pod wpływem wybitnego filozofa rosyjskiego Lwa Szestowa. Twórczo rozwijał dziedzictwo myślowe wschodniego chrześcijaństwa, czego przykładem są książkowe wywiady-rzeki: „Wokół ikony” i „Mój Chrystus”.