Tak wyglądał 26 lutego wczesnym rankiem kijowski Majdan, gdzie jeszcze tydzień temu trwały walki i ginęli ludzie.

 

Tysiące kwiatów przyniesionych dla uczczenia poległych. trochę gości, mieszkańcy Majdanu w większości jeszcze spali. Wrażenie trochę jak z cmentarza. W powietrzu smutek, przez który jeszcze nie przebijała się radość zwycięstwa. raczej odpoczynek po bitwie i oczekiwanie na to, co będzie potem.