Na sobotnim spotkaniu Dominikańskiej Szkoły Wiary we Wrocławiu będzie można usłyszeć, że sekty są zagrożeniem dla każdego – nie tylko dla wierzących.

Prelekcję, zatytułowaną „Sekta”, wygłosi 15 lutego o godz. 17 w Starym Refektarzu klasztoru dominikanów o. Tomasz Franc, psycholog i dyrektor Dominikańskiego Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach w Krakowie.

„Działalność sekt nie stanowi zagrożenia dla Kościoła Katolickiego, ale dla ludzkiej wolności jako takiej – nie tylko wolności ludzi wierzących. Dlatego wykład ten skierowany jest nie tylko do osób identyfikujących się z Kościołem, ale do każdego, kto jest świadom zagrożenia ze strony grup o destrukcyjnym charakterze i chciałby dowiedzieć się więcej” – wyjaśnia temat spotkania Marek Misiak z DSW we Wrocławiu.

Przypomina, że „grupy takie nie mają wyłącznie charakteru religijnego – często ich deklarowanym celem jest pomoc w problemach psychologicznych czy samorozwoju, działalność na rzecz pokoju na świecie, ekologii czy innych ważnych dla większości ludzi wartości”.

„Cele deklarowane takiej grupy jednak są całkowicie rozbieżne z faktycznym celem działania – psychicznym, materialnym, a czasem i fizycznym wykorzystywaniem członków grupy przez jej lidera” – dodaje Misiak.