W kaplicy ojców dominikanów w Łodzi można modlić się przed ikoną Matki Bożej Orantki. Przedstawia ona modlącą się Najświętszą Maryję Pannę.

Kilka dni temu ikonę umieszczono nad wejściem do kaplicy, znajdującej się w dominikańskim klasztorze przy ulicy Zielonej.

„To nawiązanie do starochrześcijańskich bazylik, gdzie ikona Orantki, przedstawiającej modląca się Najświętszą Maryję Pannę, znajdowała się nad wejściem do świątyni, by kapłan przy ołtarzu mógł czerpać z niej natchnienie do własnej modlitwy” – mówi o. Paweł Gużyński, przeor łódzkiego klasztoru.

Ikonę Matki Bożej Orantki, która jest jednym z najstarszych przedstawień ikonograficznych Matki Bożej, napisała dla łódzkich dominikanów Elżbieta Żukowska-Jóźwiak. W prezbiterium kaplicy jest już ikona Krzyża.

Galeria autorstwa Pawła Fiedorowicza: