Biskup Tadeusz Szurman był zwierzchnikiem diecezji katowickiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego.

Ekumeniczną modlitwę z cyklu „Nabierz Ducha” poprowadzi zespół muzyczny „Szczęśliwi Obecnością Pana”. Konferencję na temat „Życie w wierze” wygłoszą Radosław Siewniak, przewodniczący Stowarzyszenia „Do Źródła”, i Karol Sobczyk, dyrektor Chrześcijańskiej Fundacji „Głos na Pustyni”.

„Wierzymy, że pomimo trudności, wznosząc się ponad różnice, stając w jedności wspólnego pragnienia szukania woli Boga, modląc się i słuchając Słowa Bożego, możemy rozpocząć budowę nowej rzeczywistości dla Kościoła i dla świata” – czytamy w zaproszeniu na modlitewne spotkanie.

Organizowane w różnych miastach ekumeniczne spotkania z cyklu „Nabierz Ducha” jednoczą chrześcijan z różnych wspólnot, zborów i parafii. Jak piszą organizatorzy, mają one „być pomocą w odnowie wiary, zachętą do naśladowania Jezusa albo miejscem pierwszego spotkania z Nim”.

Cykl spotkań „Nabierz Ducha” odwołuje się do słów proroka Aggeusza: „Nabierzcie ducha, pracujcie, bo Ja jestem z wami”, nawołującego lud Izraela do odbudowy świątyni, której odnowa została zaniechana w niesprzyjających i pełnych trudności okolicznościach.

„Odpowiadając na wezwanie »Nabierz ducha« możesz poznać i doznać, jak dobry jest Bóg. A to na zawsze zmieni Twoje życie” – zapraszają organizatorzy.

Spotkanie w dominikańskim kościele w sobotę, 8 lutego, o godz. 18.