Dla wielu postaci życia publicznego pozostał autorytetem moralnym – uzasadniają dziennikarze popularność ojca Ludwika Wiśniewskiego wśród lublinian.

Organizowany od początku roku przez redakcję „Gazety Wyborczej” plebiscyt na Człowieka 25-lecia odbywał się w największych miastach kraju dla uczczenia 25-lecia wolnej Polski, którą zapoczątkowały wydarzenia 1989 roku: obrady Okrągłego Stołu i wybory z 4 czerwca.

W Lublinie czytelnicy wybrali Człowiekiem 25-lecia zmarłego trzy lata temu arcybiskupa Józefa Życińskiego – metropolity lubelskiego w latach 1997-2011. Drugie miejsce przypadło politykowi Januszowi Palikotowi, a trzecie – o. Wiśniewskiemu.

„To legendarny duszpasterz środowisk akademickich, działacz opozycji demokratycznej w czasach komunistycznych. Dla wielu postaci dzisiejszego życia publicznego, które miały z nim kiedyś styczność, pozostał autorytetem moralnym” – przypomina sylwetkę dominikanina „Gazeta Wyborcza” w Lublinie w weekendowym wydaniu.

Redakcja podkreśla „jest czołowym reprezentantem nurtu w polskim Kościele otwartego na dialog z różnorodnymi środowiskami i postawami światopoglądowymi”.