Panuje stereotypowe przekonanie, że Kościół traktuje ciało z podejrzliwością – jako źródło grzechu. Jednak dominikanin ojciec Marek Pieńkowski w rozmowie ze swym współbratem Wojciechem Dudzikiem wyraźnie temu zaprzecza.

Pod koniec stycznia polscy dominikanie wybrali nowego prowincjała. Został nim o. Paweł Kozacki. Poza sprawowaniem urzędu przeora w Poznaniu i Krakowie, był również redaktorem naczelnym miesięcznika „W drodze”. W wywiadzie udzielonym swoim młodszym współbraciom Wojciechowi Dudzikowi i Dominikowi Jarczewskiemu mówi m.in. o płaczu i słabości, o naiwności, złości z powodu wygodnictwa i przygodzie, jaką jest życie zakonne.

Dominikanin rozmawia z dominikaninem

Tematem przewodnim marcowego numeru są kłopoty i radości związane z ciałem. Panuje stereotypowe przekonanie, że Kościół traktuje ciało z podejrzliwością – jako źródło grzechu. Jednak dominikanin o. Marek Pieńkowski w rozmowie ze swym współbratem Wojciechem Dudzikiem wyraźnie temu zaprzecza. Mówi też o tym, jak trudno zrozumieć główne przesłanie chrześcijaństwa, że Bóg stał się człowiekiem. W rozmowie zostaje także poruszona kwestia seksualności Jezusa.

Socjolog Tomasz Szlendak w rozmowie z Anną Sosnowską przygląda się fenomenowi przemysłu poprawiania wyglądu ciała: „Ekonomizacja ciała i czasu – także tego wolnego, na który nie ma dziś przyzwolenia – sprawiają, że traktujemy nasz organizm jako terytorium zewnętrzne, wymagające doposażenia, dołożenia nawozu albo naprawy. (…) Naprawa jest konieczna do tego, żebym lepiej pracował, o co trudno przy bólu zęba, albo żebym miał większe szanse na rynku matrymonialnym. Im lepsze ciało, tym większa przewaga nad konkurentami”.

Asceza po to, żeby być normalnym

Znany benedyktyn o. Leon Knabit poleca ascezę, żeby być normalnym: Wyrzekam się jednej rzeczy po to, żeby mieć inną. Wyrzekam się też, żeby uniknąć natłoku. Im więcej obejmujesz, tym słabiej trzymasz. Jeśli obejmiesz mniej, to owo mniej trzymasz mocniej. 

Ks. Dariusz Larus, który jest psychoterapeutą, mówi o cierpieniu jakim jest życie w lęku i o związanych z nim zaburzeniach, na przykład nałogach, kompulsjach.

Czy tatuaż jest grzechem? Czy może przeszkadzać w budowaniu relacji z Bogiem? Czy wciąż jest modny? O tym w reportażu Joanny Górskiej.

Na zakończenie działu o cielesności znów odzywa się o. Paweł Kozacki. Pisze o podobieństwach i różnicach między bieganiem a modlitwą. W obu dziedzinach nowy prowincjał jest praktykiem.

Modlitwa w wielkim mieście

Czy można być człowiekiem modlitwy żyjąc rytmem wielkiego miasta? Marcin Cielecki próbuje odpowiedzieć na to pytanie wspomnieniem o księdzu Pierre-Marie Delfieux, założycielu Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich. Mnisi i mniszki z tego zgromadzenia zakładają swoje klasztory w wielkich miastach. Jedna taka wspólnota działa w Warszawie.

W cyklu „Jak czytać Pismo Święte” tym razem o Ewangelii i Listach św. Jana Dominik Jarczewski OP rozmawia  z biblistą, dominikaninem o. Pawłem Trzopkiem.

O. Jacek Salij również pomaga w zrozumieniu Pisma Świętego i Tradycji Kościoła – tym razem pisze co to znaczy, że Jezus jest Odkupicielem. Podaje przy tym bardzo ciekawe przykłady ze Starego Testamentu.

W dziale Orientacje jak zwykle dwie recenzje. Magdalena Wojtaś pisze o filmie „Pozycja dziecka” Călina Petera Netzera – opowieści o miłości macierzyńskiej. Katarzyna Kolska poleca „Listę moich zachcianek” Grégoire’a Delacourta. Czyni to w taki sposób, że przeczytanie tej książki staje się pokusą nie do odparcia.

Szczepkowska niepoprawna

Felietoniści trzymają się swoich ulubionych tematów. Paulina Wilk wspomina tajemniczo pewną pisarkę. Dariusz Rosiak zastanawia się nad sztuką dyskutowania. Ks. Grzegorz Strzelczyk dorzuca kilka cennych spostrzeżeń do głównego tematu numeru. Konrad Kruczkowski czerpie z własnego doświadczenia rodzicielstwa. Tessa Capponi-Borawska fascynuje się człowiekiem i życiem, które „jest wezwaniem i radością”. Marek Magierowski podziwia Joannę Szczepkowską za wyzwanie, które rzuciła politycznej poprawności.

Ewangelie niedzielne komentują dominikanie: Maciej Zięba, Norbert Kuczko, Jakub Bluj, Łukasz Wiśniewski i Benedykt Malewski.

fot. flickr.com/AlexIndigo 

OKL_2014_03-Press-700x970px