Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłem świata.

On nie chce, żebyśmy my świecili, on nie chce żebyśmy my smakowali.

On chce żebyśmy temu światu pomogli uzyskać jego własny smak, On chce żebyśmy temu światu pomogli odzyskać jego własny kolor, jego własny kształt, który Bóg mu nadał.

To jest nasze wezwanie, to jesteśmy my: sól świata, światłość świata…