Przyjdźcie do świątyni, bo tutaj dzieją rzeczy niesamowite, tu można spotkać się z Kimś, Kto oświeca.

Jeśli pozwolisz sobie na ten luksus Spotkania, zostaniesz oświecony. Przychodźcie do świątyni – nie gdziekolwiek – bo Bóg mieszka w świątyni, takie rzeczy się dzieją tylko w Domu Boga. On tu chce się spotkać.