Od dziś na stronie internetowej Instytutu Tomistycznego dostępny jest nowy dział: Polska Bibliografia Tomistyczna. Można z niej dowiedzieć się, co od schyłku XIX wieku napisano w Polsce o Świętym Tomaszu.

Bibliografia obejmuje pozycje z przebadanego już systematycznie okresu 1879–2004. Praca trwa jednak nadal i bibliografia jest regularnie uzupełniana o kolejne pozycje wydane po roku 2004.

„To znakomite narzędzie do badań nad recepcją św. Tomasza w Polsce. Prace nad stroną informatyczną projektu, który otrzymałem w schedzie po moim poprzedniku, o. Michale Paluchu, pochłonęły niestety sporo czasu, gdyż trzeba go było przystosować do nowych wymagań technicznych. Należało także dokonać uzupełnień, poprawek oraz weryfikacji wewnątrz samej bazy” – mówi o. Paweł Krupa, dyrektor Instytutu Tomistycznego.

„Wszystko się jednak udało i miło mi, że właśnie w święto św. Tomasza z Akwinu, możemy już oficjalnie i na dobre zaprosić do korzystania z PBT na naszej stronie. To, co ogromnie mnie cieszy, to fakt, że projekt trwa i baza danych jest wciąż aktualizowana” –  o. Krupa.

Prace nad bibliografią rozpoczęły się w 2003 roku z inicjatywy Michała Palucha, ówczesnego dyrektora Instytutu Tomistycznego. Zaangażowani w nie byli dominikańscy studenci.

Obecnie badania bibliograficzne oraz uzupełnianie bazy danych prowadzi Magdalena Pabich, korzystając z pomocy współpracowników Biblioteki Kolegium Filozoficzno-Teologicznego w Krakowie i zasobów Biblioteki Instytutu Tomistycznego. Opracowanie informatyczne projektu oraz koncepcja prezentacji na stronie internetowej jest dziełem Zbigniewa Bomerta.

Przejdź do strony PBT