Studenci z dominikańskich duszpasterstw akademickich zachęcają swoje koleżanki i kolegów do wzajemnej modlitwy za siebie w czasie sesji egzaminacyjnej.

Akcja polega na tym, że na specjalnych arkuszach modlitewnych poszczególne osoby wpisują swoje imię i nazwisko, nazwę przedmiotu i datę oraz godzinę zdawania egzaminu, a po wszystkim – wynik: czy udało się zdać czy nie. W kolejnych rubrykach wpisują się natomiast osoby, które podejmują modlitwę za zdających.

Do modlitewnego wsparcia  w czasie zdawania egzaminów zachęcają studenci z krakowskiej „Beczki”. Swoja akcję nazwali: „Nie idź sam na egzamin”.

„Pamiętajmy, że nie chodzi tu o to, aby coś z Panem Bogiem wytargować. Ostrzegamy nawet, aby uważać z modlitwą do Ducha Świętego, gdyż jest Duchem Prawdy, a wiadomo, że czasem lepiej, aby na egzaminie prawda o stanie naszej wiedzy nie wyszła na jaw” – piszą na stronie internetowej swojego duszpasterstwa krakowscy studenci.

Podobną akcję już po raz kolejny prowadzą w czasie sesji studenci z wrocławskiego „Dominika”. „Wiadomo, że uczyć się trzeba…ale gdy czasem dopada nas moment zwątpienia we własne siły, dobrze jest gdy ktoś o nas pamięta, także w modlitwie” – mówi Monika Kukla, koordynatorka akcji Modlitewny Arkusz Sesyjny.

Swoje koleżanki i kolegów zachęca, aby w modlitwach pamiętali także o wykładowcach, by „sprawiedliwie oceniali owoce naszej półrocznej pracy i motywowali nas do dalszego zdobywania wiedzy”.