W Krakowie czwarty dzień kapituły polskich dominikanów. Siedem komisji kapitulnych omawia najważniejsze aspekty dominikańskiego życia.

Po sprawozdaniach i dyskusjach dotyczących zarządzania, formacji i studiów rozpoczęły się sprawozdania przeorów z działalności poszczególnych klasztorów. Ustanowiono też siedem komisji kapitulnych, zajmujących się m.in.: formacją, życiem intelektualnym, apostolstwem, formacją, życiem duchowym i modlitwą, misjami, administracją i mediami. 

Komisje zajmą się opiniowaniem wniosków nadesłanych przez komisje przedkapitulne oraz poszczególne grupy braci. Każdy z uczestników kapituły może także złożyć nowe wnioski lub poprawki do nadesłanych wniosków.

W ramach obrad głównych dziś trwają sprawozdania przeorów, a po południu odbędzie się jedna z ważniejszych dyskusji na temat wyzwań stojących przed Polską Prowincją w nadchodzących latach.