49 delegatów rozpoczęło dwutygodniowe obrady, podczas których zastanawiać się będą nad kondycją i zadaniami zakonu w Polsce oraz wybiorą nowego prowincjała.

Kapituła rozpoczęła się formalnie mszą świętą w bazylice Świętej Trójcy w Krakowie w poniedziałek o godz. 9. Mszę odprawiał przeor najmłodszego klasztoru, o. Piotr Ciuba z Katowic, a kazanie wygłosił o. Paweł Kozacki, przeor klasztoru krakowskiego.

Kaznodzieja zwrócił uwagę słuchaczy na historię biblijnego króla Dawida. „Dlaczego Izraelici wybrali go na króla?” – zapytał o. Kozacki i odpowiedział: „Bo był z tego samego rodu, krwi i tradycji, po drugie dlatego ze całkiem po ludzku był dobrym dowódcą, a po trzecie bo Duch Pański go namaścił” .

Krakowski przeor mówił też o trzech światłach na rozpoczynającą się kapitułę. „

Abyśmy potrafili uzasadnić nadzieję, która jest w nas. Po drugie, abyśmy dążyli do tego co w górze, nie bojąc się radykalizmu Ewangelii. A po trzecie – abyśmy pośród wielości poglądów szukali jedności, bo dom wewnętrznie podzielony się nie ostoi” – o. Kozacki.

Zanim jednak rozpoczęła się formalnie kapituła, w niedzielny wieczór dokonano tzw. czynności wstępnych – uwierzytelnienia delegatów. Trzech najstarszych braci sprawdziło pisma potwierdzające wybór każdego z nich. Wybrano także braci skrutatorów, czyli tych, którzy będą liczyli głosy we wszystkich głosowaniach. Wybrano także dwóch protokolantów.

Zarówno przewodniczący obrad, o. Paweł Kozacki, jak i skrutatorzy i protokolanci, złożyli następnie przysięgę zachowania tajemnicy.

Dziś w programie obrad kapituły znajdzie się przede wszystkim sprawozdanie z czteroletniej kadencji ustępującego prowincjała o. Krzysztofa Popławskiego oraz debata nad formą sprawowanie rządów.

Ciekawostki:
  • Kapituła odbywa się w sali na trzecim piętrze klasztoru. Wymaga więc niezłej kondycji fizycznej braci, zwłaszcza że w przededniu obrad zepsuła się winda; części zamienne przysłane zostaną za dwa tygodnie!
  • Podczas poprzednich kapituł bracia głosowali za pomocą czarnych lub białych kulek wrzucanych do urny wyborczej. Biała kulka oznaczała zgodę, czarna – sprzeciw. (Można oczywiście także wstrzymać się od głosu). Obecna kapituła podjęła decyzję o elektronicznym systemie głosowania, co znacznie przyspieszy proces podejmowania decyzji.
  • Podczas obecnej kapituły używane są mikrofony przewodowe. Mikrofony bezprzewodowe używane na poprzedniej kapitule przed czterema laty zasłynęły „przebiciami” – bywało, że transmitowały wypowiedzi braci do systemu nagłośnienia kościoła, w dodatku w trakcie trwania nabożeństw.
  • W kapitule bierze udział 49 braci. Jest to więc najliczebniejsza kapituła w nowożytnej historii dominikanów polskich, a może i nawet dominikanów na świecie!