Ceniony wykładowca i kaznodzieja zastąpił ojca Macieja Okońskiego, który kierował od trzech lat jednym z najbardziej znanych dominikańskich duszpasterstw akademickich.

„Ojciec Janusz zna »Beczkę« bardzo dobrze, współpracował z kolejnymi duszpasterzami Beczki od lat, jest świetnym księdzem i wybitnym kaznodzieją. Przyjaźnimy się od wielu lat i jestem pewien, że oddaję »Beczkę« pod dobrą opiekę” – napisał o. Okoński do „beczkowiczów”.

Pochodzący z Lublina 33-letni o. Janusz Pyda wstąpił do Zakonu kaznodziejskiego w 2000 roku. Jest wykładowcą w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Ojców Dominikanów i założycielem portalu społecznościowo-edukacyjnego „Szkoła Czytania”. W pracy duszpasterskiej ze studentami wspierał go będzie o. Andrzej Morka.

Działające przy krakowskim klasztorze dominikanów duszpasterstwo akademickie „Beczka” powstało w 1964 roku. Jego duszpasterzami byli w przeszłości m.in. ojcowie: Tomasz Pawłowski, Jan Andrzej Kłoczowski, Joachim Badeni i Ludwik Wiśniewski. W latach 70. ubiegłego wieku studenci z „Beczki” angażowali się w działalność opozycyjną.