W drugim dniu odbywającej się w Krakowie kapituły polskich dominikanów, w święto Świętego Tomasza z Akwinu, mszę konwentualną celebrował z braćmi kardynał Stanisław Dziwisz.

W kazaniu metropolita krakowski wskazał na bogate dziedzictwo św. Dominika i św. Tomasza jako dwa największe dary dla Kościoła. Wskazał, że św. Dominik ukazywał, iż Ewangelia jest dla każdego. „Dominikowy różaniec jest modlitwą którą może się modlić i prosty człowiek i laureat nobla” – powiedział  kard. Dziwisz.

O św. Tomaszu hierarcha mówił, że ukazuje on bogactwo mądrości i to zarówno  w jej ludzkim wymiarze filozofii, jak i mądrości objawionej w Ewangelii, a zgłębianej w teologii. „Ci dwaj święci wyznaczają dominikanom najważniejsze zadania także dziś, wskazując na potrzebę głoszenia wezwania do pogłębionej modlitwy jak i ukazywania bogactwa mądrości” – podkreślił kard. Dziwisz

Stwierdził, że „dziś św. Tomasz prosi swoich braci, aby budzili głód mądrości w pokoleniach ludzi poszukujących prawdziwego pokarmu”. Kardynał wskazywał także na potrzebę posługiwania się współczesnym i zrozumiałym dla ludzi językiem, by „duchowa katedra filozofii i teologii którą budował św. Tomasz, także i dzisiaj była żywą katedrą”.

„Waszą szczególną rolą jako dominikanów jest dobra teologia jako fundament nowej ewangelizacji” – stwierdził z uznaniem metropolita krakowski. Obiecał także swoją osobistą modlitwę i wsparcie dla braci dominikanów i błogosławił na czas kapituły i wyborów.

Po mszy w bazylice Świętej Trójcy kard. Dziwisz został także na wspólnym obiedzie z braćmi. W klasztornym refektarzu prawie z każdym ze stu zakonników przywitał się i zamienił słowo.

Tymczasem kapituła kontynuuje swoje obrady. Choć z okazji święta św. Tomasza z Akwinu można by spodziewać się tematyki dotyczącej studiów, delegaci zdecydowali się poświęcić dzisiejsze obrady wychowaniu braci. Swoje sprawozdania przedstawili magistrzy braci studentów i nowicjatu. Generalnie wyrażano zadowolenie ze spójności i jakości formacji braci. Powrócił też temat rocznej przerwy w studiowaniu (po skończeniu filozofii) przeznaczonej na pracę duszpasterską lub zagraniczne studia.

Po południu powołane zostaną także komisje kapitulne. Każdy z delegatów mógł zapisać się do jednej „głównej” komisji i jednej „rezerwowej”. W zależności od liczby chętnych, zostanie dokonany ostateczny podział.