„Jezus opuścił Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem. (…) Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło.”