W poniedziałek rozpoczyna się w Krakowie kapituła Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego. Wybierze nowego prowincjała i wyznaczy zadania na najbliższe lata. 

W dniu rozpoczęcia kapituły we wszystkich kościołach Polskiej Prowincji odprawione zostaną uroczyste msze święte w intencji pomyślnych obrad.

Zwyczajną Kapitułę Prowincjalną Wyborczą – jak brzmi jej pełna nazwa – zwołał o. Krzysztof Popławski, przełożony polskich dominikanów, który po dwóch czteroletnich kadencjach złoży swój urząd. Oprócz wyboru nowego prowincjała, delegaci określą też zadania na najbliższe lata.

W obradach w dominikańskim klasztorze Świętej Trójcy wezmą udział przeorzy wszystkich konwentów Polskiej Prowincji. Każdy konwent wybrał ponadto swoich delegatów – ich liczba jest uzależniona od liczby braci w danym konwencie. Ponadto mniejsze wspólnoty, nie będące konwentami, łączyły się w okręgi wyborcze i także wybrały delegatów.

W ogłoszonym jesienią liście do swoich współbraci o. Popławski prosił, by wszystkie wspólnoty klasztorne „polecały Bogu w modlitwach sprawy zbliżającej się Kapituły”. Zgodnie z zaleceniem Prowincjała, w każdą środę – dniu poświęconym oddawaniu czci Świętemu Jackowi, pierwszemu polskiemu dominikaninowi – w każdym klasztorze odmawiano w tej intencji jedną część modlitwy różańcowej.