43-letniego dominikanina wybrała ponownie kapituła prowincji czeskiej Zakonu Kaznodziejskiego. Wybór przyjął i zatwierdził generał dominikanów, ojciec Bruno Cadoré.

Urząd przełożonego prowincji w Zakonie Kaznodziejskim można pełnić przez dwie kadencje z rzędu. Jednak kapituła może postulować o powierzenie funkcji prowincjała na kolejną kadencję. Tak stało się właśnie podczas obecnych obrad kapituły czeskiej prowincji.

O. Benedykt Tomáš Mohelník urodził się 5 listopada 1970 roku w Valašskim Meziříčí we wschodnich Morawach. Pierwsze śluby zakonne złożył 12 sierpnia 1990 roku, a święcenia kapłańskie przyjął w 1995 roku.

Na Uniwersytecie w Fryburgu uzyskał doktorat z teologii dogmatycznej. Wykłada ten przedmiot na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Karola w Pradze. Po raz pierwszy na prowincjała został wybrany 23 stycznia 2006 roku.

Pierwszy klasztor w Czechach założył w  Pradze bł. Czesław w 1226 roku. Klasztory na terenie Czech do końca XIII wieku należały do prowincji polskiej. Samodzielna prowincja czeska powstała na początku XIII wieku. Katastrofą dla dynamicznie rozwijającego się Zakonu były wojny husyckie, które w pierwszej połowie XV wieku spowodowały zniszczenie większości klasztorów i wymordowanie wielu braci.

Czasem rozkwitu dominikanów w Czechach były lata 1620 – 1780. Likwidacja klasztorów za cesarza Józefa II dotknęła także i tę prowincję, która została włączona do prowincji austriackiej. Odnowienia czeskiej prowincji dokonał w 1905 roku generał bł. Maria Hyacint Cormier.

Kres jej rozwoju w okresie międzywojennym położyła „barbarzyńska noc” z 13 na 14 kwietnia 1950 roku, kiedy reżim komunistyczny zlikwidował życie zakonne, internując braci w „klasztorach koncentracyjnych”. Niektórzy pracowali jako księża diecezjalni. Od 24  kwietnia 1948 roku do marca 1986 roku prowincją kierował o. Ambrož Svatoš (zmarły w 2007 roku). W latach 1950-1957 był więziony, a następnie nie mógł oficjalnie pracować w duszpasterstwie. Jego następcą w latach 1986-1998 był obecny metropolita praski, kard. Dominik Duka, który wcześniej wspomagał o. Svatoša w kierowaniu prowincją.

Działającym w konspiracji dominikanom nieśli wówczas pomoc współbracia z Polski. Kard. Duka wspominał o tym przed dwoma laty w Krakowie, gdy podczas uroczystości ku czci św. Stanisława wyraził wdzięczność polskim dominikanom za wspieranie czeskich współbraci w czasach komunistycznych prześladowań.

„Kraków dla mnie to także bazylika ojców dominikanów przy ulicy Stolarskiej 12. Pozwolę sobie stwierdzić, że to miejsce zapisało się głęboko nie tylko w moim sercu, ale także w dziejach wolności czeskiego Kościoła” – mówił wówczas w kazaniu arcybiskup Pragi.

Obecnie na terenie Republiki Czeskiej jest sześc klasztorów dominikańskich: w Pradze, Jablonnym v Podještědí, Pilźnie, Ołomuńcu, Uherskim Brodzie i w Znojmie.