„Trzeci Zakon to moje ukochane siódme dziecko” – mówi założycielka fraterni świeckich dominikanów w Sanoku, matka sześciu synów.

Pod koniec listopada we Fraterni Świętych Franciszka i Dominika w Sanoku nowicjat rozpoczęły kolejne trzy osoby: Alicja Brygida Gruza, Halina Magdalena Karnas i Marcin Kapuściński. Tutejsi świeccy dominikanie spotykają się w klasztorze… franciszkanów.

Wspólnota powstała w 1992 roku, a od 2001 roku ma status fraterni. Jej patronami są święci: Dominik i Franciszek, którzy w XIII wieku założyli dwa wielkie zakony: Braci Kaznodziejów i Braci Mniejszych. Ponieważ w Sanoku dominikanie nie mają klasztoru – świeccy dominikanie korzystają z gościnności ojców franciszkanów.

Założycielką wspólnoty jest Halina Halszka Więcek – prywatnie matka sześciu synów. Stąd Trzeci Zakon nazywa swoim „ukochanym siódmym dzieckiem”. Wychowanka krakowskiej „Beczki” przeniosła do Sanoka wiele inicjatyw z duszpasterstwa akademickiego. Zaczęła od organizowania spotkań ekumenicznych, które integrują miejscowych katolików, prawosławnych, grekokatolików i zielonoświątkowców.

Świeccy dominikanie poprzez studium, modlitwę i bycie świadkiem Chrystusa włączają się w kaznodziejską misję Zakonu. Żyją zgodnie z zatwierdzoną przez Stolicę Apostolską i władze Zakonu Regułą. Ich formacja składa się z postulatu, nowicjatu i przynajmniej trzyletniego okresu profesji czasowej, po której składa się przyrzeczenia „aż do śmierci”.

Obecnie w Polsce żyje około 500 świeckich dominikanów w 23 fraterniach.