W „Evangelii gaudium” papież Franciszek mocno podkreśla, że chrześcijaństwo nie jest ideologią, ale wiarą w Syna Bożego – uważa dominikanin ojciec Jacek Salij.

Dominikański teolog wziął udział w polskiej prezentacji ogłoszonej niedawno papieskiej adhortacji posynodalnej „Evangelii gaudium” (Radość Ewangelii), która odbyła się 19 grudnia w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Uczestniczył w niej m.in. nuncjusz apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore.

Zdaniem o. Salija, papież Franciszek niezwykle mocno podkreśla, że chrześcijaństwo nie jest ideologią – ale wskazuje, iż przedmiotem wiary chrześcijańskiej jest osoba Syna Bożego, który dla zbawienia ludzi stał się człowiekiem.

„Nie po raz pierwszy Franciszek cytuje wypowiedź Benedykta XVI całkowicie się z nią utożsamiając: »u początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej ani jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę a tym samym decydujące ukierunkowanie«” – mówił dominikanin. Dodał, że jest to kluczowa kwestia.

Zwrócił też uwagę, że choć zawarty w adhortacji wykład na temat ewangelizacji zawiera sporo nowych treści, sformułowanych w oryginalny sposób, to jest kontynuacją refleksji na ten temat co najmniej od czasów Soboru Watykańskiego II.

„Ewangelizacja jest głoszeniem Chrystusa, jakie jest dokonywane zarówno świadectwem życia jak i słowem” – przypomniał dominikański teolog, dodając, że „nie jest to propaganda a przede wszystkim składanie świadectwa”. „Papież Franciszek uszczegóławia to w sposób szalenie sympatyczny i podkreśla, że ewangelizacja powinna się zaczynać od samego siebie. Celem ewangelizacji jest wewnętrzna przemiana” –o. Salij.

Jego zdaniem, oryginalne i osobiste w wykładzie papieża Franciszka jest natomiast nieustanne podkreślanie, że „nie sposób się zbawić inaczej niż razem z innymi”. Cytując słowa Ojca Świętego, że „wiara przekazywana jest od osoby do osoby”, zakonnik zaznaczył wyraźnie, iż „w różnorodny sposób papież odcina się od traktowania chrześcijaństwa jakby było ideologią”.

O. Salij zwrócił też uwagę, iż w swojej adhortacji Papież wielokrotnie powołuje się na własne doświadczenie duszpasterskie oraz dokumenty episkopatów Ameryki Łacińskiej. O osobistym rysie wywartym na dokumencie świadczy – według dominikanina – również i to, że „papież Franciszek aż siedem razy wzywa nas to tego, żebyśmy się nie pozwolili okraść”. „Na przykład: »nie pozwólmy się okradać z misyjnego entuzjazmu«, »z radości ewangelizacji«, czy »z nadziei«” – wyliczał teolog.

O. Salij stwierdził, że formuła ta musiała być wcześniej często wykorzystywana w kaznodziejstwie przez kard. Jorge Bergoglio.

Ogłoszona przez papieża Franciszka 24 listopada – na zakończenie Roku Wiary – adhortacja „Evangelii gaudium” jest dokumentem po ubiegłorocznym Synodzie Biskupów na temat nowej ewangelizacji. To drugi oficjalny dokument obecnego pontyfikatu – po opublikowanej w lipcu encyklice „Lumen fidei”.