Legendarny duszpasterz akademicki zdobył nagrodę Grand Press w największym konkursie dziennikarskim w Polsce. To już trzecie dziennikarskie wyróżnienie dla ojca Ludwika w tym roku.

Ojciec Wiśniewski zwyciężył w kategorii „publicystyka” za dwuczęściowy tekst „Kto niszczy polski Kościół”, opublikowany w marcu w „Tygodniku Powszechnym”. Dominikanin skrytykował w nim kontrowersyjne wypowiedzi twórcy Radia Maryja, o. Tadeusza Rydzyka i brak reakcji na nie polskich biskupów oraz wykorzystywanie religii w walce politycznej.

Podczas uroczystej gali Grand Press, która odbyła się w piątkowy wieczór w Warszawie, nagrodę w imieniu o. Wiśniewskiego odebrał redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”, Piotr Mucharski. W przesłanym SMS-ie, który odczytał Mucharski, zakonnik napisał, że „dziennikarz nigdy nie jest tylko informatorem, jest także formatorem”, a pracę dziennikarską nazwał powołaniem.

Na XVII edycję konkursu Grand Press w kategorii „publicystka” nadesłano 83 materiały dziennikarskie, a do finału nominowano siedem prac. Zwycięzca otrzymał dyplom, pióro i czek o wartości 1 tys. euro.

Zaledwie kilka tygodni temu o. Wiśniewski otrzymał honorowe wyróżnienie w dziewiątej edycji nagrody dziennikarskiej Radia Zet. Ustanowiona w 2005 roku Nagroda im. Andrzeja Wojciechowskiego upamiętnia zmarłego przedwcześnie twórcę tej rozgłośni.

Wiosną zaś lubelski dominikanin został laureatem pierwszej edycji Nagrody Dziennikarskiej Artykułu 54 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – „za łamanie tabu, mądrość, siłę i odwagę wejścia w dyskurs z wielkimi polskiego Kościoła”.

Ustanowione przez warszawski oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich wyróżnienie honoruje dziennikarzy, którzy walczą o wolność słowa. Nazwa nagrody odwołuje się do 54 artykułu Konstytucji RP, który brzmi: „Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane”.

Nagrodzona publikacja o. Wiśniewskiego spotkała się z żywą dyskusją zarówno w Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego, jak i w całym środowisku kościelnym.

Przełożony polskich dominikanów, o. Krzysztof Popławski napisał w oświadczeniu, iż przedstawione w artykule o. Wiśniewskiego „tezy nie wyrażają stanowiska całej Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego”. Zaznaczył zarazem: „Mając na względzie dobro Kościoła w Polsce zachęcam do podjęcia dialogu oraz otwartej, pełnej szacunku dyskusji na temat tej publikacji”.